CHEMICZNE USUWANIE LAKIERU

CHEMICZNE USUWANIE POWŁOK LAKIERNICZYCH

Proces odlakierowania to chemiczne usuwanie powłok lakierniczych ze stali, aluminium i innych metali kolorowych.

Usuwanie starego lakieru następuje poprzez zanurzenie detalu w wannie ze środkiem chemicznym, który powoduje rozpuszczenie lakieru.